Blog

Jan Gunnar i Bygdebladet

Jan Gunnar Sørbø er glad for at hans tidligere musikklærer har mistet retten til å jobbe med barn og unge i all framtid.
Les hele artikkelen fra Bygdebladet her: Bygdebladet